TJENESTER

 

Termografering er en effektiv og nøyaktig undersøkelse som innebærer å avlese avgitt temperatur på en overflate med et termokamera, Infrarød teknologi, for å kunne oppdage uønskede avviksmønster / temperaturforskjeller og som da ofte er årsake til problemer. Ved eksempelvis varmetap i bygg kan vi med hjelp av en spesialvifte lage en konstant trykkendring i bygget og da enkelt påvise nøyaktige årsaker til fenomenet, som gjør at det blir enklere å finne løsninger for utbedring av årsak, om det er isolasjonsvikt eller luftlekkasjer.

 

VI KAN TILBY FØLGENDE TJENESTER: 

  • Feilsøk og reparasjon av varmekabel
  • Trykktest / lekkasjemåling av bygg.
  • Bygg-termografi
  • Termografi-inspeksjon av elektriske anlegg
  • Anvisning av varmekabel og vannbåren varme
  • Søk/anvisning av vannlekkasje i bygg og på tak
  • Kabel og rørsøk (på private anlegg)
  • Feilsøk på kappeskader og kabel i bakken
  • Erfaring fra Ships termografi, elektro og isolasjon eksosanlegg

MEDFØLGENDE DOKUMENTASJON / RAPPORT OVER UTFØRT ARBEID

Galleri 

Vi er et selvstendig og nøytralt firma, uten andre eier interesser, enn serve deg som vår kunde!

Adresse

Almeveien 7A
​3274 Larvik

telefon

​90 73 55 83

E-post
Følg oss på